YAYINLAR

point Kent ormancılığı-kavramsal-teknik ve kültürel boyutu (Kitap)

Gezer, A., Gül, A. (Editörler), 2009. Kent Ormancılığı-Kavramsal-Teknik ve Kültürel Boyutu. SDU Orman Fakültesi, Kitap Yayın No: 86. 244s. Isparta.

 

point Kentlerin geleceği için bir zorunluluk; bütüncül ekolojik yaklaşım (Bildiri)

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, 2009.

 

point Küresel ısınma tehditine karşı kent ormanlarının önemi (Bildiri)

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, 2009.

 

point Kavak taksonlarının peyzaj planlama ve tasarımı açısından kullanımı (Bildiri)

Gül, A., Gezer, A. 2003. Kavak taksonlarının peyzaj planlama ve tasarımı açısından kullanımı, T.C. Orman Bakanlığı, Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII Olağan Kurulu, (8-9, Nisan, 2003), 40-47, İzmit.

 

point Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kent içi ölçeğinde irdelenmes (Bildiri)

Serin, N., Gül, A. 2006. Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kent içi ölçeğinde irdelenmesi, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Seri: A, Sayı: 2, 97-115, Isparta.

 

point Kent ormanlarının yararları ve kentsel alanda insan-orman etkileşimi (Bildiri)

Gül, A., Özgüner, H., Serin, N. 2005. Kent ormanlarının yararları ve kentsel alanda insan-orman etkileşimi." I. Çevre ve Ormancılık Şurası-Tebliğler, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, (22-24, Mart, 2005), Orman Ekosistemi ve Sürdürülebilir Kalkınma, Cilt:2, 434-441, Antalya.

 

point Isparta kentiçi yol ağaçlandırmaları üzerine bir araştırma

Küçük, V., Gül, A. 2005. Isparta kentiçi yol ağaçlandırmaları üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (3), 111-118, Isparta.

 

point Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi

Gül, A., Küçük, V. 2001. Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı:2, 27-48, Isparta.

 

point Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kentiçi ölçeğinde irdelenmesi

Nilüfer SERİN, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalıi Yüksek Lisans Tezi, 2004, Isparta

 

point Kentin doğaya açılan penceresi: Ağaçlar

Atila GÜL, Yeşil Mimari, Aralık-Ocak, 2012, Sayı: 2

 

point CBS Yardımıyla Ağaç Envanteri Modelinin Oluşturulması

GÜL, A., TOPAY, M., ÖRÜCÜ, Ö.K.,2012, CBS Yardımıyla Ağaç Envanteri Modelinin Oluşturulması, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak

 

point Kent Ağaçlarının CBS Ortamında Envanterı ve 3 Boyutlu Olarak Oluşturulması

GÜL, A., TOPAY, M., TUĞLUER, M., UZUN, Ö.F., KELEŞ, E., 2014, Kent Ağaçlarının CBS Ortamında Envanterı ve 3 Boyutlu Olarak Oluşturulması, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş