PROJE GENEL TANITIMI

pdf Proje Ekibi |Adobe PDF | 314 KB

pdf Proje Özeti | Adobe PDF | 605 KB

pdf Sonuç ve Öneriler

mpeg Proje genel görsel videosu | Youtube
 

 

TUBİTAK 110Y301 nolu ve “Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli” adlı proje 15/11/2011 tarihinde başlamış olup 3 yıllık süre içinde tamamlanmıştır. Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli (KABSİS) projesinin gerçekleştirilmesi ile ülkemizde ilk defa, kentsel ölçekte bir kent ağaçları sayısal (dijital) bilgi sistemi modeli oluşturulmuştur. Bu model ile mevcut kent ağaçlarının bireysel, yapısal ve işlevsel özelliklerine yönelik yersel ölçüm ve gözlem çalışmaları ile elde edilen envanter verilerinin ArcGIS ortamında sayısallaştırılması, depolanması, analizi, sorgulanması, yeni veri setlerinin elde edilmesi, modellenmesi ve verilerin online (çevrim içi) paylaşımı mümkün hale gelmiştir.

 

Her bir çalışma alanında ve bütüncül kent ölçeğinde, ağaç sayısı, tür kompozisyonu ve dağılımı, ağaç yaşı, ağaç yoğunluğu, göğüs çapı, tepe taç genişliği, taç ölüm yüzde durumu, tacın ışığa maruz kalma derecesi, ağaç formu, işlevsel özellikler, ağaç sağlığı, kusur durumu, bakım ve koruma durumu, ağaç yüzey alanı ve yaprak biyokütlesi gibi ağaç envanter verileri ArcGIS ortamında analiz edilmek suretiyle % dağılımları elde edilmiş, mevcut durum tespit edilmiş ve çözümler önerilmiştir. Oluşturulan WEB (http://kabsis.sdu.edu.tr) sayfasında kent ağaçları ile genel bilgiler yer almakta ve http://kabsisdata.sdu.edu.tr sayfasında ise online (çevrim içi) olarak çalışma alanlarındaki her bir ağacın öz nitelik bilgilerine erişim gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan “Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli” ile mekânsal ve sözel verilerin birbiriyle karşılıklı olarak ilişkilendirilmesine ve paylaşılmasına imkân sunulmuştur.

 

Bu özgün sorgulama ve paylaşım özelliği ile hangi alanda hangi ağaç türlerinin bulunduğu, dağılımları, bazı bireysel özellikleri (boy, tepe çapı, gövde göğüs çapı, taç yüksekliği, sağlık durumu ve bakım durumu vb), hangi alanda ağaçlama ve bakım çalışmalarının nasıl yapılacağı belirlenebileceği gibi ekolojik işlevlerin hesaplanmasında ve diğer bilimsel çalışmalarda altlık verisi olarak çok amaçlı hizmet ve katkılar sağlayabilecektir.

 

 Çalışmada sunulan envanter modeli ve http://kabsisdata.sdu.edu.tr sayfası ile, ağaçların konumsal ve bireysel özelliklerinin CBS ortamında online (çevrim içi) olarak paylaşılması sonucu, kent yöneticileri veya karar vericiler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlara, çok amaçlı ve boyutlu kentsel ölçekte karar verme, politika oluşturma, durum belirleme ve projelendirme işlemleri, ağaç bakımı, dikimi, kaldırılması ve korunması gibi çok yönlü hizmet verebilecektir. 


Bu projenin hazırlanmasında görev alan tüm Proje Araştırmacılarına ve Bursiyerlere teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

 

Özellikle proje süresince arazi çalışmaları, değerlendirme ve raporun hazırlanmasında görev alan ve katkı sağlayan Sayın Doç. Dr. Yılmaz ÇATAL’a, Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÇOBAN’a, Doç. Dr. Erkan POLAT’a, Yrd. Doç.Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ’ye, Mahmut TUĞLUER’e, Emine KELEŞ’e, Ömer Faruk UZUN’a, Süleyman UYSAL’a, Ferah AYTER’e, Berk TÜRKER’e, Halis BEREKET ve Selçuk KÜTÜK’e emek ve özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı ve saygılarımı sunarım.

 

Özellikle projeyi destekleyen ve bu konuda yardımcı olan TUBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) ve TÜBİTAK Çevre Atmosfer Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Başkanlığına ve Personeline teşekkür ederim.

Ayrıca ESRİ İşlem Şirketler Grubu Eğitim Sektörü Koordinatörü Sayın Fatih OCAK’a ilgi ve desteklerininden dolayı teşekkür ederim.

 

Bu projenin, ülkemize ve konu ile ilgili tüm paydaşlara yararlı olması dileklerimizle…

 

Prof. Dr. Atila GÜL
Proje Yürütücüsü
Ocak- 2015